Stichting Historisch Slot Oostende

De Stichting Historisch Slot Oostende realiseert een ontmoetingsplaats voor historie, kunst en cultuur. Er worden activiteiten en evenementen georganiseerd voor een breed publiek. Om dit te kunnen realiseren zoekt de Stichting vrienden en vrijwilligers.

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Het is een zelfstandige Stichting met een onafhankelijke positie t.o.v. de eigenaren van Slot Oostende.

Activiteiten:

– debatten, lezingen en literatuur
– muziek en theater
– tentoonstellingen
– rondleidingen in en rond het Slot en de omgeving
– kinderen, jeugd en scholen
– stadsevenementen
– beheer historische tuin met fundamenten

De Stichting Historisch Slot Oostende heeft de Culturele ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor giften aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van die gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vrienden worden van Stichting Historisch Slot Oostende

Wij zijn op zoek naar vrienden voor de Stichting Slot Oostende. Krijg voorrang bij optredens en evenementen!

Meer informatie over de stichting

X